Seminar Hari Bersama Kontraktor 2.0 Anjuran iNiaga Global & CIPAA Solution
About Lesson

Di dalam seminar peserta akan diperkenalkan dengan akta CIPAA ini. Apakah kelebihan proses adjudikasi CIPAA berbanding proses pengadilan biasa mahkamah dan proses arbitrasi. Bagaimana akta CIPAA boleh membantu kontraktor yang menghadapi masalah bayaran ? Apakah remedi kepada pemenang dan tanggungan yang kalah?

Exercise Files
Akta CIPAA.pdf
Size: 387.99 KB