Seminar Hari Bersama Kontraktor Anjuran MPS, CIDB & Aborist
About Lesson

Dibangunkan untuk memastikan supaya kerja pembinaan yang dihasilkan adalah berkualiti, dijalankan secara produktif dan cekap. CIDB menggalakkan semua pekerja binaan yang berkemahiran dan belum diiktiraf supaya mendapatkan pentauliahan dari CIDB selaras dengan Akta 520 CIDB.

Exercise Files
Penyelia Tapak Binaan-Ts. Rizal.pdf
Size: 4.87 MB