Seminar Hari Bersama Kontraktor Anjuran MPS, CIDB & Aborist
About Lesson

Landskap lembut merupakan seni binaan landskap yang membabitkan penggunaan tumbuh-tumbuhan atau pokok. Tumbuh-tumbuhan ataupun pokok ini terbahagi pula kepada dua sub-komponen yang dikenali sebagai tumbuhan primer dan tumbuhan sekunder.

Exercise Files
SLIDE AKTA 520 – Shahrir.pdf
Size: 2.40 MB