Seminar Hari Bersama Kontraktor Anjuran MPS, CIDB & Aborist
About Lesson

Akta 520 adalah satu tindakan untuk membentuk Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) pada tahun 1994. Ia dilaksanakan untuk menawarkan kepakaran CIDB dalam industri pembinaan tempatan dan lain-lain perkara yang berkaitan dengan pembinaan. Dalam Akta 520, kualiti dan keselamatan pembinaan merupakan tunggak utama yang diwartakan penguatkuasaannya.

Exercise Files
SLIDE AKTA 520 – Shahrir.pdf
Size: 2.40 MB